Jeśli masz pytanie w sprawie:

  • recertyfikacji urządzeń wiertniczych wszystkich typów,
  • projektowania urządzeń wszystkich typów,
  • diagnozy technicznej urządzeń wiertniczych DRILLMEC w czasie rzeczywistym,
  • serwisu technicznego na wiertni,
  • szkoleń dla załóg wiertni,
  • szkoleń IADC / IWCF,
  • serwisu HOD w czasie rzeczywistym

skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: (+48) 883-331-653 lub poprzez e-mail: serwis@drillmec.net.pl